Çevre Politikamız

Teknoloji seçiminde, tesislerin inşa ve işletmesinde hammadde ve enerji kullanımında, doğal kaynakları ve çevreyi koruyarak israfı ve kirlenmeyi önlemek amacıyla atıkların en düşük seviyeye düşürerek geri dönüşümünü desteklemekteyiz.

Çalışanlarımıza ve toplumumuza temiz güvenli bir çevre sağlama gayretlerimizi yerel,ulusal ve uluslararası hassasiyetleri gözönünde bulundurarak gerçekleştirmekteyiz Çevre amaç ve hedeflerini her yıl gözden geçirerek çevre yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak çevre ve insan sağlığının korunmasını teşvik edici eğitim ve faaliyetlerde bulunmaktayız.

E-Mail Adresiniz.: